1,5 procent PDF Drukuj E-mail
1,5% PODATKU za 2022 ROK
dzieci

W tej pracy naprawdę nigdy nic nie wiadomo, kto ? i kiedy ? może potrzebować pomocy ....

Dlaczego warto?

 • Ponieważ macie Państwo możliwość indywidualnego dysponowania tą częścią swojego podatku.

 • Ponieważ wspieracie Państwo bezpośrednio inicjatywy pożytku publicznego.

 • Ponieważ dajecie szansę na realizację projektów, które nie będą możliwe do zrealizowania bez pomocy Waszej i szerokich rzesz społeczeństwa.

 • POMÓŻ ! POMAGAĆ ! podaruj SWÓJ 1,5% dla Fundacji "OSTATNI REJS" ?! KRS - 0000229804

  W odpowiednią rubrykę na końcu zeznania rocznego za 2022 r. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39 wystarczy prawidłowo wpisać nr KRS - 0000229804

  Dla przypomnienia: termin złożenia zeznania od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 upływa 02.05.2023 r., a termin złożenia pozostałych zeznań 02.05.2023 r.

  BARDZO PROSIMY o przekazanie informacji swoim bliskim i znajomym o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji "OSTATNI REJS".
  Dziękujemy.


  JAK JESZCZE MOŻESZ POMAGAĆ...
  - Oprócz możliwości przekazania 1,5% podatku, od podatku osoba fizyczna możne odliczyć również, darowiznę przekazaną na naszą działalność w ciągu roku kalendarzowego, jest to kwota stanowiąca do 6% dochodu, a instytucja, czyli osoba prawna, darowiznę do 10% dochodu.

  Każda osoba może przekazać dowolną darowiznę, w dowolnym czasie roku kalendarzowego.
  Na rachunek:
  41 10204870 0000 5802 0019 9505
  PKO BP SA O/Świnoujście

  lub
  SWIFT: BPKOPLPW
  IBAN: PL 41 10204870 0000 5802 0019 9505


  1% PODATKU za 2016 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 26 lipca 2017 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 2.067,20 PLN (słownie: dwatysiącesześćdziesiątsiedem PLN 20/100). Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy za dar serca.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2016 ROK - format*pdf


  1% PODATKU za 2015 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 28 lipca 2016 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 2.840,10 PLN (słownie: dwatysiąceosiemsetczterdzieści PLN 10/100). Wszystkim Darczyńcom za dar serca, DZIĘKUJEMY!.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2015 ROK - format*pdf


  1% PODATKU za 2014 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 31 lipca 2015 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 3.132,20 PLN (słownie: trzytysiącestotrzydzieścidwa PLN 20/100). Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy za okazane wsparcie.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2014 ROK - format*pdf


  1% PODATKU za 2013 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 30 lipca 2014 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 1.050,30 PLN (słownie: jedentysiącpięćdziesiąt PLN 30/100), jak w latach minionych na przelewach nie ma informacji, kto z Państwa "imiennie" przekazał swój 1%. Każdemu anonimowemu Darczyńcy serdecznie dziękujemy, za okazane wsparcie.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2013 ROK - format*jpg


  1% PODATKU za 2012 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 08 sierpnia 2013 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 1.524,30 PLN (słownie: jedentysiącpięćsetdwadzieściacztery PLN 30/100) w tym kwota 15,20 PLN (piętnaście PLN 20/100) stanowi pomoc celową przeznaczoną na odbudowę domu po pożarze dla p. Renaty S. z Troszyna.
  Z tego miejsca serdecznie dziękujemy, za okazane wsparcie, każdemu anonimowemu Darczyńcy jak i Darczyńcom, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2012 ROK - format*jpg


  1% PODATKU za 2011 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 31 lipca 2012 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 1.877,60 PLN (słownie: jedentysiącosiemsetsiedemdziesiątsiedem PLN 60/100) w tym kwota 330,60 PLN (trzystatrzydzieści PLN 60/100) stanowi pomoc celową przeznaczoną na odbudowę domu po pożarze dla p. Renaty S. z Troszyna.
  Jak w roku ubiegłym na przelewach nie ma informacji, kto z Państwa "imiennie" przekazał swój 1%. Z tego miejsca, każdemu anonimowemu Darczyńcy jak i Darczyńcom, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych, serdecznie dziękujemy, za okazane wsparcie.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2011 ROK - format*pdf


  1% PODATKU za 2010 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 31 sierpnia 2011 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 4.265,28 PLN (słownie: czterytysiącedwieściesześćdziesiątpięć PLN 28/100), jak w roku ubiegłym na przelewach nie ma informacji, kto z Państwa "imiennie" przekazał swój 1%. Każdemu anonimowemu Darczyńcy serdecznie dziękujemy, za okazane wsparcie.

  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2010 ROK - format*pdf


  1% PODATKU za 2009 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 31 sierpnia 2010 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 5.593,23 PLN (słownie: pięćtysięcypięćsetdziewięćdziesiąttrzy PLN 23/100), jak w roku ubiegłym na przelewach nie ma informacji, kto z Państwa "imiennie" przekazał swój 1% chcielibyśmy każdemu anonimowemu Darczyńcy z tego miejsca serdecznie podziękować, za okazaną pomoc.


  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2009 ROK - format*pdf

  1% PODATKU za 2008 ROK

  Szanowni Darczyńcy,
  do dnia 30 września 2009 roku Urzędy Skarbowe przekazały na konto Fundacji darowizny z tyt. 1% w kwocie 1.381,50 zł (słownie: jedentysiąctrzystaosiemdziesiątjeden złotych 50/100), ponieważ na przelewach nie ma informacji, kto z Państwa "imiennie" przekazał swój 1% (w tytułach przelewu napisane jest np.: darowizna 3 osoby, darowizna 1 osoba …) chcielibyśmy każdemu anonimowemu Darczyńcy z tego miejsca serdecznie podziękować, za dar serca.


  - WYKAZ SZCZEGÓŁOWY PRZEKAZANYCH DAROWIZN Z TYT. 1 % za 2008 ROK - format*pdf

  Przychód z jednego procenta pozwala nam na realizację celów statutowych .... /zakładka: NASZE DZIAŁANIA/


  < Poprzedni

  Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 ostatnirejs.pl webmaster Andrzej Grzegorz Borkowski, cms mambo, telefon/fax fundacji (091)3260704, mail