Skwer Ludziom Morza PDF Drukuj E-mail
Napisał Sylwia Borkowska   
O PROJEKCIE PN. SKWER LUDZIOM MORZA ...

Przy siedzibie Fundacji "OSTATNI REJS" w Wolinie powstaje symboliczne miejsce upamiętniające "Wszystkich Tych, którzy bez względu na czas, miejsce i okoliczności" nie powrócili z morza.
Miejsce to, ma być wspólnym dziełem i darem mieszkańców naszego kraju i spoza jego granic.
My jesteśmy tylko skromnymi inicjatorami projektu pn. SKWER LUDZIOM MORZA.


Szanowni Państwo !

Od kilku lat naszej działalności, z różnych rejonów kraju, jak również z zagranicy przyjeżdżają do Fundacji rodziny, które straciły swoich bliskich na morzu, pozostawione samymi sobie, ze swoim bólem, cierpieniem, bezsilnością na zdarzenia losowe jakie je dotknęły.
Liczba takich rodzin przez cały czas rośnie. Są to rodziny, których bliska osoba zginęła w katastrofie morskiej m.in. m/f HEWELIUSZ, m/t ATHENIAN VENTURE, m/s KRONOS, jak również w pojedynczych zdarzeniach.
Bardzo często po rozmowie, mają potrzebę zapalenia symbolicznego światełka pamięci, dla Tych którym nie było dane powrócić z morza.
W Wolinie, gdzie siedzibę ma Fundacja, takiego miejsca nie ma …
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom z inicjatywy Fundacji oraz Rodzin, których bliscy nie powrócili z morza w różnym czasie, miejscach i okolicznościach, powstał projekt pn. Skwer LUDZIOM MORZA. Głównym jego elementem będzie, umieszczona na kamieniu polnym tablica upamiętniająca „Wszystkich Tych, którzy bez względu na czas, miejsce i okoliczności nie powrócili z morza do swoich bliskich” odlana w brązie.

NA CZYM POLEGA PROJEKT ...

Projekt polega na rewitalizacji terenu przy siedzibie Fundacji „OSTATNI REJS” w Wolinie z przeznaczeniem na SKWER LUDZIOM MORZA.
Szacuje się, że koszt tego projektu wraz z uroczystością odsłonięcia tablicy , powinien zamknąć się kwotą ok. 200 tys. zł.


APEL DO DOBROCZYŃCÓW ...

Z uwagi na to, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i jej działalność oparta jest wyłącznie na Wolontariacie, niezbędna jest pomoc finansowa osób prywatnych i prawnych.
Zwracamy się z prośbą, do Wszystkich Państwa o finansowe wsparcie na miarę możliwości tej inicjatywy (KAŻDA złotówka jest jednakowo cenna), rozpropagowanie jej idei oraz zapraszamy do współpracy !!!

Każdy, kto chciałby w jakikolwiek inny sposób zaangażować się w realizację tego projektu np. prace ziemne, elektryczne, monitoring itp., proszony jest o kontakt z nami.
Można również do nas pisać na adres e-mail:


Z ŻYCIA PROJEKTU ...

 • marzec 2010 roku - inicjatywa powstania miejsca upamiętniającego Tych, którzy nie powrócili z morza;

 • wrzesień 2010 r. Modelarstwo i Odlewnia Metali Kolorowych Zbigniew Olejnik, Stefan Cieślak s.c. z Osina wyrazili zgodę na wykonanie odlewu matrycy tablicy pamiątkowej;

 • październik 2010 r. - podjęcie się przez Pana Norberta Rekowskiego opracowania projektu graficznego wraz z wykonaniem modelu tablicy pamiątkowej do odlewu w brązie;

 • dnia 15.11.2010 r. - Fundacja wystąpiła do Burmistrza Wolina z oficjalnym pismem, dotyczącym powstania symbolicznego miejsca pamięci "Wszystkim Tym, którzy bez względu na czas, miejsce i okoliczności, nie powrócili z morza do swoich bliskich";

 • kwiecień 2011 r. - Pani mgr inż. arch. kraj. Anna Osieleniec opracowała wizualizację zagospodarowania terenu;

 • maj 2011 r. - Pan Stanisław Zganiacz upr. bud. nr 179/Sz/84 wykonał kosztorys budowlany;

 • dnia 09.05.2011 r. - złożono wniosek do Burmistrza Wolina o akceptację realizacji projektu pn. "SKWER LUDZIOM MORZA", załączając projekt wizualizacji oraz kosztorys materiałów i prac;

 • dnia 26.07.2011 r. - złożono wniosek o przekazanie na zasadzie użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej obręb 3 działka nr 4/2 na cele realizacji projektu i działalności statutowej;

 • do dnia 01 września 2011 r. przez LGR- Zalew Szczeciński przyjmowane są wnioski na konkurs "Pomoc na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów" z kompletem załączników;

 • dnia 30 sierpnia 2011 r. w Lokalnej Grupie Rybackiej "Zalew Szczeciński" w Świnoujściu został złożony przez Fundację wniosek o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. na utworzenie Skweru LUDZIOM MORZA;

 • dnia 03 września 2011 r. o godz. 18:00 w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu dla wszystkich zainteresowanych;

 • dnia 10 września 2011 r. przy Muszli Koncertowej w Świnoujściu uczestniczyliśmy w Targach Organizacji Pozarządowych informując o naszej działalności oraz promując projekt utworzenia Skweru LUDZIOM MORZA;

 • dnia 11 września 2011 r. każdy, kto przyszedł do amfiteatru w Wolinie podczas święta plonów mógł zapoznać się z projektem utworzenia Skweru LUDZIOM MORZA;

 • dnia 08 lipca 2013 r. złożyliśmy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie RP, której celem jest utworzenie Skweru LUDZIOM MORZA;

 • dnia 21 sierpnia 2013 r. decyzją nr 311/2013 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji otrzymaliśmy pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie RP, której celem jest utworzenie Skweru LUDZIOM MORZA;

 • dnia 20 stycznia 2014 r. reportaż TV Słowianin - nagraniu w miejscu, powstania skweru poświęconego pamięci marynarzy, którzy nie powrócili z morza, towarzyszył przenikliwy zimny wiatr...; • dnia 17 grudnia 2014 r. - ogłoszenie wyników zbiórki publicznej.
 • Informujemy, że Fundacja "OSTATNI REJS" z siedzibą w Wolinie w okresie od dnia 29 sierpnia 2013 roku do dnia 15 grudnia 2014 roku miała pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, na podstawie decyzji nr 311/2013 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2013 roku, której celem było pozyskanie środków finansowych na utworzenie Skweru LUDZIOM MORZA.

  W okresie prowadzenia zbiórki nie było wpłat na specjalny rachunek bankowy o numerze 79 93930000 0015 7889 2000 0010, a zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich oraz skarbon, nie prowadziliśmy.

  Kwota zbiórki łącznie wyniosła: 0,00 zł

  Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły: 0,00 zł  GALERIA PROJEKTU "SKWER LUDZIOM MORZA" ...
  pozwolenie pozwolenie dojazd FOR FOR

  FOR FOR FOR FOR

  SLM SLM SLM SLM

  Burmistrz Burmistrz SLM SLM SLM

  SLM SLM SLM SLM

  SLM TargiOP TargiOP TargiOP

  TargiOP dożynkiWolin dożynkiWolin dożynkiWolin

  dożynkiWolin
  < Poprzedni   Następny >

  Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 ostatnirejs.pl webmaster Andrzej Grzegorz Borkowski, cms mambo, telefon/fax fundacji (091)3260704, mail